Skip links

Tag: [ld_tag_title]

تولید عمده انواع آب مقطر صنعتی

تولید عمده آب مقطر در انواع مختلف در شرکت های تولید کننده سراسر کشور انجام می شود این آب بر اساس نیاز صنایع مختلف به صورت صنعتی و آزمایشگاهی تولید و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. آب مقطر صنعتی آب مقطر صنعتی به آبی می گویند که املاح آن حذف شده و خواص فیزیکی […]