Skip links

Tag: [ld_tag_title]

قیمت آب مقطر صنعتی دیونیزه شده

قیمت آب مقطر صنعتی دیونیزه شده که به روش ro و یا بوسیله دستگاههای دیونایزر تولید می شود نسبت به آب مقطر معمولی بهتر بوده و از درجه خلوص بالاتری نیز برخود دار است. تاریخچه آب مقطر صنعتی تاریخچه آب مقطر به 200 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد که در زمان خشکسالی برای نوشیدن […]